تست بلوک ها

مقالات وبلاگ

  • Start Publishing Date
cache/resized/290806f3db72b4d89e723e6c228ccf70.jpg

سختی سنجی برخلاف اسمش اندازه گیری نرمی مواد است. بسیاری از روشهای مختلف آزمایش سختی وجود دارد، لازم به ذکر است مقادیر سختی اندازه گیری و معنی آنها دقیقاً یکسان نیستند. سختی برینل ...

Load More