سختی سنجی برخلاف اسمش اندازه گیری نرمی مواد است. بسیاری از روشهای مختلف آزمایش سختی وجود دارد، لازم به ذکر است مقادیر سختی اندازه گیری و معنی آنها دقیقاً یکسان نیستند. سختی برینل ، سختی سنج های پرتابل، مقیاسهای راکول از جمله HRA,HRB و HRC ، ویکرز سختی لاستیک و پلاستیک (SHORE A و SHORE D) و غیره از رایج ترین تست های سختی  استاتیک هستند که مقاومت در برابر فشار اجسام سخت را نشان می دهد. بنابراین ، سختی یک مقدار کالبدی ساده نیست ، بلکه یک عملکرد جامع شامل انعطاف پذیری ، استحکام و مقاومت آن را نشان می دهد.

وبلاگ مقالات سختی سنجی و سیستم های اندازه گیری

  • Start Publishing Date
cache/resized/ea87bc689bc8e8336da4ad46e9f0b397.jpg

سختی سنجی برخلاف اسمش اندازه گیری نرمی مواد است. بسیاری از روشهای مختلف آزمایش سختی وجود دارد، لازم به ذکر است مقادیر سختی اندازه گیری و معنی آنها دقیقاً یکسان نیستند. سختی برینل ...

Load More