برای خرید تست بلوک سختی سنج ، ساچمه و ایندنتور مورد نظر پس از مشاهده و مشاوره ی رایگان با بخشی فنی به سه صورت می توانید از این مجموعه خرید کنید:

ارتباط مستقیم با آزمایشگاه کالیبراسیون راد سیستم البرز مهر یا خرید حضوری از آن شرکت

ارتباط با نفرات فنی این شرکت از طریق اطلاعات درج شده در بخش "تماس با ما"

خرید اینترنتی (این امکان هنوز در دسترس نیست)