برای خرید تست بلوک سختی سنج ، ساچمه و ایندنتور مورد نظر پس از مشاهده و مشاوره ی رایگان با بخشی فنی به سه صورت می توانید از این مجموعه خرید کنید:

ارتباط مستقیم با آزمایشگاه کالیبراسیون راد سیستم البرز مهر یا خرید حضوری از آن شرکت

ارتباط با نفرات فنی این شرکت از طریق اطلاعات درج شده در بخش "تماس با ما"

خرید اینترنتی (این امکان هنوز در دسترس نیست)

 

تعهدات ما 

کلیه تجهیزات دقیقا مطابق را اطلاعات درج شده در این وبسایت می باشند.

تمامی تجهیزات به آماده ی فروش می باشند و پس از تایید نهایی حداکثر پس از یک هفته برای خریدار ارسال خواهد شد.

نکته : در صورتی که خریدار با تمایل به کالیبراسیون مجدد قبل از ارسال داشته باشد با توجه به نوع تجهیز ممکن است زمان تحویل کمی طولانی تر شود البته مشتری میتواند قبل از خرید با تماس با نفرات فنی این شرکت از مدت زمان کالیبراسیون اطلاع یابد.

هزینه ارسال تجهیزات بر عهده خریدار می باشد.